Huizenplan
Image default
Aanbiedingen

WOZ bezwaar waarom zinvol?

Elk jaar bepaalt de gemeente wat de waarde is van je woning en/of ander onroerend goed. Deze waarde wordt ook wel WOZ waarde genoemd. Deze waarde wordt bepaald op basis van een aantal factoren. Dit zijn bijvoorbeeld de buurt waarin je woning staat, een (steekproefsgewijs) uitgevoerde taxatie van een vergelijkbaar pand uit de buurt, de ligging van de woning en de grootte/inhoud van de woning. Al deze zaken worden in veel gevallen in een computer verwerkt, waarna de WOZ waarde wordt bepaald. Omstreeks maart ontvang je dan deze WOZ waarde in een zogenaamde waardebeschikking. Zoals je ziet, gaat de gemeente uit van informatie die ze voornamelijk zelf heeft gegenereerd. Het kan echter zo zijn dat er andere zaken zijn die invloed hebben op de hoogte van de WOZ waarde. In dat geval kun je overwegen een WOZ bezwaar in te dienen bij de gemeente. 

Wat is het nut van een WOZ bezwaar?

Om maar met de deur in huis te vallen: het nut van een WOZ bezwaar is dat je flinke kostenbesparingen kunt realiseren. Er is namelijk een direct verband tussen de WOZ waarde en de belastingen en heffingen die je jaarlijks moet afdragen. Hoe hoger de WOZ waarde is, hoe hoger de belastingen zijn. Het betreft hier onder andere het eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, vermogensbelasting, rioolheffingen en waterschapsbelastingen. Mocht je een WOZ bezwaar indienen en dit wordt gehonoreerd door de gemeente, dan bespaar je mogelijk honderden euro’s per jaar. Gemiddeld ligt deze besparing op zo’n 270 euro per jaar. Dat is snel verdiend zou je zeggen. Toch maakt slechts 2% van de huiseigenaren gebruik van de mogelijkheid om bezwaar te maken. Mensen vinden het teveel rompslomp, denken dat de kans op succes niet groot is of weten überhaupt niet dat een WOZ bezwaar mogelijk is. 

Argumenten voor een WOZ bezwaar

Je moet een goede reden hebben om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Enkele goede redenen zijn bijvoorbeeld achterstallig onderhoud van je woning, de aanwezigheid van asbest, een verbouwing of een gedateerde badkamer. Daarnaast kunnen zaken in de omgeving van de woning van invloed zijn op de WOZ waarde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, een achteruitgaande buurt of een nabijgelegen windmolenpark. Dit zijn zaken die de gemeente meestal niet meeneemt in haar overweging, maar wel van invloed zijn op de waarde van je pand. Als deze zaken zich voordoen in jouw situatie, dan kun je deze aandragen in je WOZ bezwaar. De kans dat de gemeente je bezwaar vervolgens honoreert, gaat vervolgens ook flink omhoog. Laat je informeren door een specialist op gebied van WOZ bezwaar. Hij weet exact wat nodig is om een bezwaarprocedure op te starten. Daarnaast bespaar je veel tijd en mogelijk geld! 

Wij helpen je graag

Het enige wat je van je vragen is het aanleveren van de WOZ waardebeschikking en eventueel bijbehorende taxatierapport. Gezamenlijk nemen we de argumenten door die je wilt aandragen om de WOZ waarde naar beneden bij laten stellen. Hierna voeren wij de gehele procedure voor je uit en helpen we je mogelijk aan een flinke kostenbesparing. En mocht het bezwaar onverhoopt ongegrond worden verklaard, dan brengen we je geen kosten in rekening.