Huizenplan
Image default
Bedrijven

Co2 en klimaat neutraal bouwen met schroeffuncering

PFAS staat voor “per- en polyfluoralkylstoffen”. Dit zijn een groep door de mens gemaakte chemicaliën die zijn gebruikt in een verscheidenheid aan industriële en consumentenproducten, zoals kookgerei met anti-aanbaklaag, waterafstotende kleding en blusschuim. Ze zijn zeer goed bestand tegen hitte, chemicaliën en water en breken niet gemakkelijk af in het milieu, wat betekent dat ze lange tijd kunnen blijven bestaan. Sommige onderzoeken hebben gesuggereerd dat blootstelling aan bepaalde PFAS-chemicaliën in verband kan worden gebracht met gezondheidsrisico’s, waaronder kanker, leverschade en ontwikkelingsstoornissen.

Er zijn verschillende manieren om een fundering aan te leggen met minimale CO2-uitstoot:

 • Gebruik lokaal geproduceerde materialen: het vervoeren van materialen over lange afstanden kan leiden tot hoge emissies. Het gebruik van materialen afkomstig van nabijgelegen locaties kan de uitstoot aanzienlijk verminderen.
 • Gebruik duurzame materialen: Beton en staal zijn beide verantwoordelijk voor een hoge CO2-uitstoot tijdens de productie. Alternatieven zoals bamboe, aangestampte aarde of strobalen kunnen in plaats daarvan worden gebruikt.
 • Gebruik handarbeid: zware machines die in de bouw worden gebruikt, kunnen hoge emissies veroorzaken. Het gebruik van handenarbeid kan de uitstoot aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd banen creëren voor de lokale gemeenschap.
 • Gebruik hernieuwbare energie: Hernieuwbare energiebronnen ter plaatse, zoals zonne- of windenergie, kunnen worden gebruikt om bouwmachines en verlichting van stroom te voorzien.
 • Gebruik groene daken: een groen dak kan helpen om de CO2-voetafdruk van een gebouw te verkleinen door koolstofdioxide op te nemen en op te slaan.
 • Recycling en hergebruik: afvalmaterialen kunnen ter plekke worden gerecycled en hergebruikt, waardoor het minder nodig is om nieuwe materialen te winnen en te transporteren.

Het is belangrijk op te merken dat de beschikbare opties afhankelijk zijn van het project, de locatie en lokale voorschriften en codes.

Voordeel van snelle funderen met schroeffundering

Schroefpalen, ook wel schroeffundering genoemd, zijn een populaire keuze voor funderingsconstructies omdat ze verschillende voordelen bieden ten opzichte van traditionele funderingsmethoden. Enkele van de redenen waarom mensen voor schroefpalen kiezen, zijn:

 • Snelheid van installatie: Schroefpalen kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd met behulp van een kleine graafmachine of een handboormachine, waardoor de totale bouwtijd wordt verkort.
 • Minimale overlast: schroefpalen kunnen worden geïnstalleerd met minimale overlast voor de omgeving, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in dichtbevolkte of milieugevoelige gebieden.
 • Geringe milieubelasting: Voor schroefpalen is geen uitgraving of het gebruik van beton nodig, wat de milieubelasting van de constructie vermindert.
 • Vermogen om dynamische belastingen aan te kunnen: Schroefpalen zijn ontworpen om dynamische belastingen aan te kunnen, zoals die veroorzaakt door wind of aardbevingen, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in gebieden die gevoelig zijn voor dit soort gebeurtenissen.
 • Regelbaarheid: Schroefpalen kunnen ter plekke op het juiste niveau worden afgesteld, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik op hellende of oneffen ondergrond.
 • Kostenbesparend: schroefpalen zijn vaak kosteneffectiever dan traditionele funderingsmethoden, vooral in gebieden met moeilijke bodemgesteldheid, waardoor uitgraven en het storten van beton complexer en duurder kunnen worden.

Kortom, schroeffundering biedt een veelzijdige, snelle en kosteneffectieve oplossing voor funderingsconstructies met minimale milieubelasting.

De toekomst van co2 neutraal bouwen

De toekomst van het ontwerp en de constructie van co2 neutrale gebouwen wordt gekenmerkt door een focus op energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen. Enkele van de belangrijkste trends en technologieën die waarschijnlijk de toekomst van klimaatneutraal bouwen zullen bepalen, zijn:

 • Energieneutraal bouwen: Gebouwen die evenveel energie produceren als ze verbruiken, door een combinatie van energie-efficiëntie en ter plaatse opwekken van hernieuwbare energie.
 • Passiefhuisontwerp: Passiefhuis is een bouwnorm die zich richt op energie-efficiëntie, luchtdichtheid en thermisch comfort. Gebouwen die aan deze norm voldoen, verbruiken tot 90% minder energie voor verwarming en koeling dan traditionele gebouwen.
 • Groene daken en groene muren: Groene daken en groene muren kunnen helpen om de CO2-voetafdruk van een gebouw te verkleinen door koolstofdioxide op te nemen en op te slaan. Ze helpen ook om de luchtkwaliteit te verbeteren, het stedelijke hitte-eilandeffect te verminderen en leefgebieden voor dieren in het wild te bieden.
 • Slimme gebouwtechnologie: Slimme gebouwtechnologie, zoals gebouwautomatiseringssystemen, kan helpen het energieverbruik te optimaliseren en het energieverbruik te verminderen.
 • Koolstofvastlegging: Koolstofvastleggingstechnologieën, zoals koolstofafvang en -opslag, kunnen worden gebruikt om kooldioxide die door gebouwen wordt uitgestoten, op te vangen en op te slaan.
 • Circulaire economie: De circulaire economie is een concept dat tot doel heeft hulpbronnen zo lang mogelijk in gebruik te houden, er tijdens het gebruik de maximale waarde uit te halen en vervolgens producten en materialen aan het einde van elke levensduur terug te winnen en te regenereren.
 • Gebruik van biobased materialen: Biobased materialen worden gemaakt van hernieuwbare organische materialen in plaats van fossiele brandstoffen, wat de ecologische voetafdruk van een gebouw verkleint.

Over het algemeen zal de toekomst van Co2 neutraal bouwen gericht blijven op het verminderen van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van energie-efficiënt ontwerp, hernieuwbare energie en nieuwe technologieën.

https://schroeffundering.nl/