Huizenplan

Asbest laten verwijderen

Alleen professionals op het gebied van asbestsanering mogen asbest hanteren, verwijderen en afvoeren. Beroepsbeoefenaren in de sanering kunnen veilig omgaan met asbest door zich aan de voorschriften te houden. Verkeerd omgaan met asbest kan leiden tot blootstelling aan asbest. Personen die aan asbest worden blootgesteld, kunnen mesothelioom en andere asbestgerelateerde ziekten krijgen. Alvorens u asbest wilt Lees meer […]