Huizenplan
Image default
Industrie

Asbest laten verwijderen

Alleen professionals op het gebied van asbestsanering mogen asbest hanteren, verwijderen en afvoeren. Beroepsbeoefenaren in de sanering kunnen veilig omgaan met asbest door zich aan de voorschriften te houden. Verkeerd omgaan met asbest kan leiden tot blootstelling aan asbest. Personen die aan asbest worden blootgesteld, kunnen mesothelioom en andere asbestgerelateerde ziekten krijgen. Alvorens u asbest wilt laten verwijderen is het noodzakelijk om een gedegen asbestinventarisatie te laten uitvoeren.

Waarom is het belangrijk om veilig met asbest om te gaan?

Het is belangrijk om veilig met asbest om te gaan om blootstelling aan asbest te voorkomen. Bij verkeerde behandeling van asbest kunnen de vezels in de lucht terechtkomen.

Asbestvezels kunnen worden ingeademd en kunnen vast komen te zitten in de bekleding van de longen, de buik of het hart. Blootstelling aan asbest kan ziekten veroorzaken zoals asbestose, longkanker en mesothelioom.

 

Waarom huiseigenaren een asbestverwijderingsbedrijf moeten inhuren

Het gebruik van asbest is afgenomen door regelgeving, productverboden en het gebruik van veiligere alternatieven. Het grote publiek kan echter nog steeds worden blootgesteld aan asbest door oude producten en materialen. Bij renovatie of sloop kunnen asbesthoudende materialen worden verstoord.

Huiseigenaren en werknemers dienen contact op te nemen met een asbestverwerkingsbedrijf als bouwmaterialen versleten of kapot zijn en als ze asbest in huis aantreffen. Asbesthoudende producten in goede staat en volledig intact worden over het algemeen als veilig beschouwd. Huiseigenaren moeten deze materialen echter controleren op slijtage of andere schade.

Voor het grote publiek is het van belang dat een asbestsaneringsbedrijf de situatie beoordeelt. Indien nodig kunnen reddingswerkers een asbestinkapseling uitvoeren of het asbest verwijderen.

 

Hoe asbestmaterialen te identificeren die mogelijk moeten worden verwijderd

Asbest is verwerkt in duizenden producten, zoals bouwmaterialen, auto-onderdelen en gebruiksartikelen. Industrieën gebruikten vaak asbest vanwege de duurzaamheid en brandwerende eigenschappen. Het was een populair additief voor producten, met name van de jaren dertig tot het midden van de jaren zeventig.

Asbest kan nog aanwezig zijn in woningen en gebouwen die vóór 1980 zijn gebouwd. Asbestvezels zijn niet zichtbaar voor het menselijk oog en kunnen moeilijk te identificeren zijn. Het is belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van veelgebruikte materialen die asbest kunnen bevatten en dit via een goede asbest test te laten doen, om blootstelling te voorkomen.

https://www.asbestinventarisatienederland.nl/