Huizenplan
Image default
Isolatie

ISO 14001

De internationaal geaccepteerde norm als milieumanagementsysteem. ISO 14001 () is tevens de meest bekende. Dit is de meest recente norm waar een bedrijf aan moet voldoen om aan te tonen dat men voldoet aan een passend milieubeleid. Wanneer je hier als bedrijf voor bent gecertificeerd dan heb je aangetoond dat milieurisico’s worden beheerst en zoveel mogelijk in mindering wordt gebracht.

Deze certificering is uitgebracht door de NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). Hierbij staat de EN voor Europese Norm. Sinds de ontwikkeling van ISO 14001 zijn er drie versies uitgebracht: ISO 14001:1996, ISO 14001:2004 en ISO14001:2015. De laatste getallen staan voor het jaartal waarin er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Belangrijkste updates voor ISO 14001:2015

Zoals hierboven valt te lezen is ISO 14001:2015 de meest recente update en norm als milieumanagementsysteem. Dit model is voor alle organisaties individueel te interpreteren zodat deze het best past. De belangrijkste actiepunten uit de laatste update zijn hieronder beschreven. Deze zijn vastgesteld door met name de invoering van de HLS structuur.

  • Er dient een strategisch niveau te worden gemaakt voor het milieubeleid
  • Er moet inzicht worden geboden in de compliance status.
  • Informatiekwaliteit
  • Informatie over hoe er met belanghebbende partijen moet worden samen gewerkt.
  • Er een wijziging plaats vind in aanspreekbaarheid en betrokkenheid voor een directie.
  • Een gewijzigde rol qua aanspreekbaarheid en betrokkenheid voor de directie;

Wat is het verschil tussen ISO 14001:2015 en de ‘oude’ ISO 14001:2004

Dit heeft alles te maken met de High Level Structure (HLS). Dit is een hoofdstukindeling en de basistekst waar een milieumanagementsysteem aan moet voldoen. Het doel er van is om het voor bedrijven zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk te maken wanneer men bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu wil integreren.

Een groot voordeel is dat de certificatie efficiënter kan worden gericht op verschillende onderwerpen. Ook sluiten deze nieuwe normen beter aan op de ‘normale bedrijfsvoering’. Er zijn voldoende aanbieders die er – met hun tool – voor zorgen dat je aantoonbaar compliant bent. 

Voor meer info : https://rdmg.nl/normen/iso-14001/