Huizenplan
Image default
Slim wonen en beveiliging

Sleutels gestolen? Wie betaalt er wat?

Van Delft Slotenmaker© waarschuwt voor meer inbraken tijdens de donkere dagen in november en december. Wat doe je eigenlijk wanneer dieven je sleutels hebben gesloten? In Nederland wordt meer dan 200 keer per dag ingebroken. Elke 7 minuten slaan inbrekers dus wel ergens toe. En nu het winter seizoen van start is gegaan, is je huis of appartement extra kwetsbaar wanneer je geen goede beveiliging hebt als je bij vrienden op visite bent. De brandverzekering dekt schade aan je woning bij onder meer wateroverlast of brand. Diefstal en inbraak zijn standaard niet meeverzekerd, maar je kan de brandpolis wel laten uitbreiden met een bijkomende waarborg diefstal. Daarvoor betaal je uiteraard een ietwat hogere premie. Welke schade is gedekt? Bij zo’n aanvullende diefstaldekking wordt de geleden financiële schade door gestolen of beschadigde spullen vergoed. Ook beschadigingen aan je woning door de inbraak(poging) zijn gedekt. Je krijgt doorgaans de werkelijke waarde vergoed: zoals de kosten van een slotenmaker in Rotterdam, dat is de nieuwwaarde min de slijtage. Maar wat als dieven tijdens een inbraak je huissleutels hebben meegenomen? In dat geval doe je er goed aan om meteen alle deursloten te laten vervangen. Maar wie betaalt de kosten? Dat hangt af van verzekeraar tot verzekeraar. Ethias, AG Insurance, DVV en ING vergoeden de kosten voor de vervanging van de sloten bijvoorbeeld sowieso binnen de bijkomende diefstalpolis. KBC doet dat ook, en zelfs binnen de standaard brandpolis. Daar hoef je dus niet eens de extra waarborg diefstal onderschreven te hebben. En je autosleutels? En wat als er aan de gesloten sleutelbos ook de sleutels van je auto hingen? Er bestaan alvast verschillende manieren om ervoor te zorgen dat een dief die niet meer kan gebruiken, zonder daarom alle sloten van het voertuig te moeten vervangen. Dat kan bijvoorbeeld een herprogrammering van de code. Heb je een mini-omnium of een volledige omniumverzekering van je wagen? In dat geval ben je gedekt voor (poging tot) diefstal en de schade die daardoor veroorzaakt werd. Meestal worden dus ook de kosten voor de vervanging van de sloten of de herprogrammering terugbetaald. Houd wel rekening met een eventuele franchise. Mocht U een oplegslot hebben? Laat een meerpuntsluiting instaleren

Voor meer info : https://www.slotenmaker.nu/