Huizenplan
Image default
Verbouwen

Soorten cv-ketels

Nu we tegenwoordig bezig zijn met zoveel mogelijk energie te besparen, is de keuze van een cv-ketel belangrijk. Er zijn meerdere verschillende soorten cv-ketels die op gas werken. We kennen de HR (Hoog Rendement) ketel, de UHR (Ultra Hoog Rendement) ketel en de HR-e (Hoog rendement elektriciteit) ketel. Verder kennen we de elektrische ketel die nog kostbaar is en alleen raadzaam is wanneer er gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen. Ook wordt de LTV-ketel gebruikt. Dat is de lage temperatuur ketel die alleen geschikt is voor vloer- en wand verwarming. De woningen moeten bij het gebruik van een dergelijke ketel goed geïsoleerd zijn.

 

Systemen

Wanneer we naar het systeem kijken, kunnen we deze onderverdelen in open- en gesloten systemen.

 

Bij het gesloten systeem wordt de zuurstof, die nodig is voor het verbranden van het gas, uit de buitenlucht gehaald, via een toe- en afvoerbuis. Bij de verbranding van de gassen komen rookgassen als na-product vrij. Deze gassen slaan over in condens. Het condens moet afgevoerd worden via het riool. Bij een gesloten systeem is de ketel aan de onderzijde dicht. Hij kan dus alleen op het riool worden aangesloten.

 

Bij het open systeem is de cv-ketel aan de onderzijde open. Daar zit de warmtepomp die de warmte aanzuigt uit de omgevingslucht. Deze wordt gebruikt om het afgekoelde water naar de basistemperatuur te verwarmen. De omgevingslucht wordt uit de binnenzijde van je huis gehaald, door de lucht van de bodem, ventilatielucht of de buitenlucht. Het verwarmde water wordt opgeslagen tot het weer naar een ingestelde temperatuur moet worden verwarmd. De tijd van verwarmen is kort, omdat het al voorverwarmd water is. De warmte dat uit het gas is gebruikt, voor het verwarmen van het water, wordt ook gebruikt om het koude water op te warmen. Het rendement van een dergelijke ketel is hoger. De UHR en de HR-e ketels hebben een gesloten systeem.

 

De HR-e ketel

Het is de laatste ontwikkeling wanneer we de cv-ketels bekijken. Het is een ketel die zelf ook energie opwekt. In de ketel zit een aardgasmotor. Zodra de ketel aanslaat, wordt er een kleine generator in werking gesteld die elektriciteit opwekt. Het is een ketel die minder energie verbruikt en minder CO2 uitstoot, wat goed is voor het milieu. De stroom die niet wordt verbruikt, kan worden opgeslagen of terug aan het net worden geleverd. De ketels zijn duur in aanschaf en beginnen pas rendabel te worden bij een jaarverbruik van 1600 m3 gas. Bij deze ketel heb je ook nog de keuze of je een solo ketel wilt hebben of een combi ketel. Een soloketel zorgt alleen voor de warmte van je ruimten en niet voor het water dat verbruikt wordt. Een combi ketel doet beiden. Deze werkt voor je kranen en verwarming.

 

Belangrijk

Het is belangrijk dat je je goed laat voorlichten bij de aanschaf van een cv-ketel. Laat een installateur langskomen en berekenen wat voor een cv-ketel je het beste kunt aanschaffen. Laat ook de offerte opmaken om de cv-ketel te vervangen.

https://www.anolso.nl/