Wat is een ruimtethermostaat

Ruimtethermostaat

Met een ruimtethermostaat (regelmatig kamerthermostaat genoemd) kan een gewenste temperatuur voor een ruimte worden ingesteld. De ruimtethermostaat grijpt in op het (centrale)verwarmingssysteem. De voorkeur van soort thermostaat is eveneens belangrijk voor het energieverbruik en de daarmee samenhangende stookkosten. Ruimtethermostaten kunnen zijn van verschillend type:

Conventionele / al dan niet elektronische thermostaat – Door middel van een kwikschakelaar ofwel elektronische module wordt gecorrigeerd door de kamertemperatuur te meten en te vergelijken met de ingestelde waarde.
Klokthermostaat – is voorzien van een tijdmechanisme en/of een andere vorm van detectie om waar te nemen dat de bewoner de ruimte verlaten heeft en zal de ruimte na een ingestelde tijdsperiode op een lagere temperatuur brengen. De energiebesparing kan 20% tot zelfs 50% bedragen bij gebruik in recreatiewoningen waar de bewoning en het stookgedrag behoorlijk veranderlijk is.
Dit resulteert in een energiebesparing doordat het niet meer kan voorvallen dat de gasketel dagen achter elkaar blijft stoken. Het comfort wordt verhoogd doordat er verwarming beschikbaar is op vooraf ingestelde momenten, men hoeft dus niet meer een koud huis te binnengaan.

Klokthermostaat

Kwik mag niet meer in schakelelementen gebruikt worden. Het vloeibare metaal is een belasting voor het milieu mits het bij demontage, destructie of beschadiging van de thermostaat in het milieu terechtkomt. Een kamer of klokthermostaat maakt gebruik van slimme regeltechniek om uw verwarming zo optimaal mogelijk aan te sturen. Zo bent u verzekerd van buitengewoon gemak en minimaal energieverbruik.

In geval dat er gebruik wordt gemaakt van een conventionele, niet-modulerende thermostaat (aan/uit regeling) wordt er bij de betere modellen frequent gebruikgemaakt van een of andere vorm van anticipatie, dat wil zeggen dat de thermostaat uitschakelt alvorens de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Dit wordt gedaan om al te grote schommelingen in de ruimtetemperatuur ingevolge het aan/uit regelgedrag van de thermostaat te voorkomen. Immers het kost tijd om de installatie en de ruimte om op te warmen. De warmteproductie van de verwarmingsinstallatie dient (ruim) voor het bereiken van de gewenste ruimtetemperatuur worden gestopt, gebeurt dit niet dan zal de geaccumuleerde warmte in de installatie de ruimtetemperatuur te hoog laten oplopen. In de klassieke kwikthermostaat werd voor de anticipatie een weerstandje gebruikt dat het inwendige van de thermostaat tijdens het branden van de ketel iets opwarmde. Momenteel kunnen dit soort regel-eigenschappen worden ingebed in een elektronische schakeling. Het effect van de ingeschakelde verwarming op de kamertemperatuur van de afgelopen dagen wordt daartoe in een geheugen bewaard. Indien de omgevingsomstandigheden binnenshuis (bijvoorbeeld door open deuren welke normaal gesloten zijn) of buitenshuis (door weersveranderingen) drastisch veranderen, zal het enige dagen duren voordat de thermostaat optimaal anticipeert op de warmtebehoefte.

https://www.installatievakwinkel.nl/verwarming/thermostaat

Voor meer info : https://www.installatievakwinkel.nl/verwarming/thermostaat