Basis funderingsonderzoek door bouwkundige keuring Arnhem

Basis funderingsonderzoek laten uitvoeren door bouwkundige keuring Arnhem

Om de staat van uw bouwkundige fundering in kaart te brengen, vormen zowel de lintvoegmeting als de vloerwaterpassing effectieve methoden die eenvoudig kunnen worden toegepast. bouwkundige keuring Arnhem biedt beide metingen aan, zowel los als ook opgenomen in uitgebreidere bouwkundige rapportages betreffende het pand of de woning.

Vloerwaterpassing en lintvoegmeting door bouwkundige keuring Arnhem

Vaak vormen de vloerwaterpassing of lintvoegmeting onderdeel van een uitgebreider funderingsonderzoek. Bij dergelijke rapportages worden de bevindingen samengevoegd met andere onderzoeksresultaten om zo een compleet beeld te kunnen vormen van de exacte vervormingen van een pand of woning, of zelfs een geheel woningblok. Bij Bouwkundige Keuring Amsterdam geeft u zelf aan wát en hoe u bouwkundig wilt laten onderzoeken; uiteraard helpen wij u hierbij graag met informatie en advies.

Bij een vloerwaterpassing wordt ervan uit gegaan dat de vloer van het betreffende pand of woning in beginne waterpas gelegd is, oftewel geheel horizontaal. Met dit gegeven als uitgangspunt wordt eventuele verzakking vervolgens in kaart gebracht: In hoeverre ligt de bodem tegenwoordig niet meer waterpas? Het betreft een non-invasieve onderzoeksmethode waarbij onze bouwkundig inspecteurs gebruik maken van waterpasmetingen op de hoekpunten van het pand, alsmede op specifieke punten die hier tussenin liggen. Zo wordt een beeld verkregen van de horizontale verzakking van de vloeren binnen het pand, wat een goede indicatie vormt voor de algehele status van verzakkingen.

Bij losstaande gebouwen kan daarnaast gekozen worden voor een lintvoegmeting. Deze vorm van funderingsonderzoek neemt vaststaande, horizontale elementen als uitgangspunt om zo de mate van verzakking te kunnen bepalen. Speciale voegen, de zogenaamde lintvoegen in het metselwerk rondom het gebouw behoren tijdens de bouw van het pand exact waterpas te hebben gelegen. Met behulp van een waterpas wordt nu wederom op specifieke punten aan de buitengevel gemeten, waarna deze gegevens getoetst worden aan de lintvoegen van het pand. Op deze manier kan eventuele scheefstand van het pand nauwgezet in kaart worden gebracht.

Uitgebreid funderingsonderzoek door bouwkundige keuring Arnhem

Voor vragen omtrent uitgebreid funderingsonderzoek of een losstaande lintvoegmeting of vloerwaterpassing neemt u eenvoudigweg contact op met bouwkundige keuring Arnhem. Wij zijn snel ter plaatse, beschikken over jarenlange ervaring en specifieke expertise op het gebied van bouwkundige metingen en analyses binnen de regio en daarbuiten. Graag verstrekken wij meer informatie of komen bij u langs voor een afspraak.

Voor meer info : https://bouwkundigekeuring-arnhem.nl