Huizenplan
Image default
Woning kopen

Wat bepaalt de rente op jouw hypotheek?

Wat doe je als je een hypotheek af wilt sluiten? Juist, het vergelijken van de verschillende hypotheekrentes is het eerste dat je in dat geval doet. Je wilt een voordelige hypotheek afsluiten en daarom is het belangrijk de laagste rente op je hypotheek te vinden. Hypotheekrentes zijn voortdurend in beweging en per hypotheekverstrekker verschilt de rente ook nog eens. Daarom is het vrijwel onmogelijk om een actueel en volledig overzicht te bieden.

Factoren rente hypotheek.

Waar is de hypotheekrente afhankelijk van? De geldende hypotheekrente tarieven op de markt worden bepaald door een ingewikkeld samenspel van factoren. De hoogte van de hypotheekrente bij een kredietverstrekker is afhankelijk van:

 • De marktrente: De financiële dienstverlener in kwestie leent het geld waarmee hypotheken worden verstrekt weer van andere spelers op de markt. Hiervoor betaalt de verstrekker ook rente. Dit wordt doorberekend in de hypotheekrentes.
 • Economie: De stand van de economie op een bepaald moment heeft erg veel invloed op de hoogte van de rente die voor hypotheken wordt gerekend. Gaat het slecht en is er sprake van een recessie, dan is het risico dat kredietnemers hun hypotheek niet meer kunnen betalen waardoor de rente op hypotheken hoger zak zijn.
 • De prijzen op de huizenmarkt: Wanneer de prijzen op de huizenmarkt onzeker zijn en aan voortdurende verandering onderhevig zijn, neemt het gevaar voor het verstrekken van hypotheken toe. Dit leidt tot hogere hypotheekrentes op de markt.

Persoonlijk rentepercentage hypotheek

Naast de factoren die de hypotheekrente op de markt bepalen zijn er ook nog individuele zaken die de rente op jouw persoonlijke hypothecaire lening kunnen beïnvloeden. Dit zijn:

Je inkomen: Mensen met een vast inkomen krijgen in de regel een lagere rente op hun hypotheek voorgeschoteld dan kredietnemers met een fluctuerend inkomen zoals ondernemers.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG): Als je in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie valt de hypotheekrente lager uit, omdat de hypotheekverstrekker meer zekerheid heeft over de terugbetaling van de hypothecaire lening. Je komt in aanmerking voor de NHG wanneer de totale kosten voor de aanschaf van een huis onder de €350.000,- blijven.

Hypotheek maximaal berekenen
Hoeveel hypotheek kan ik krijgen? Wil je weten wat voor huis je zou kunnen kopen met jouw of jullie inkomen dan kun je een hypotheek maximaal berekenen op verschillende websites. Deze sites bevatten online modules waar je een aantal gegevens in moet vullen en daarmee wordt er berekend hoeveel geld je ongeveer kunt lenen in een hypotheek.
De gegevens die je hiervoor nodig hebt zijn:

 • Het bruto jaarinkomen van jou en je partner
 • Totaal eigen vermogen
 • Het type arbeidscontract dat jullie bezitten
 • De hoogte van jullie uitstaande schulden

Naast deze persoonlijke gegevens speelt het bij het berekenen van je hypotheek ook een rol hoe hoog de algemene (hypotheek)rentestand op de markt is, voor welke rentevaste periode je kiest en welke aflossingsvorm je wilt hebben.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen met welke aflossingsvorm?

Hypotheken zijn op verschillende manieren af te lossen. De aflossingsvorm is van invloed op de hypotheekrente en daarom is de aflossingsvorm vaak een bepalende factor in de keuze. Bovendien speelt vaak ook een rol dat hypotheekrente wel fiscaal aftrekbaar is en aflossing van je hypotheek niet. Er zijn in grote lijnen 2 typen hypotheken: hypothecaire leningen met aflossing aan het inde van de looptijd (sinds 1 augustus 2011 mag dit nog maar 50% van het geleende bedrag zijn) en hypotheken met aflossing tijdens de leentermijn. Hieronder kun je de hypotheken per type vinden:

Tot 50% Aflossing aan het einde van de looptijd

 • Beleggingshypotheek
 • Spaarhypotheek
 • Aflossingsvrije hypotheek
 • Levenhypotheek
 • Effectenhypotheek

Aflossen tijdens looptijd hypotheek

 • Annuïteitenhypotheek
 • Lineaire hypotheek

Er bestaan ook mengvormen van deze soorten waarbij je een deel van de lening tijdens de looptijd aflost en een gedeelte erna. De maandlasten van een hypotheek waarbij je aflost tijdens de looptijd, wordt gedurende de looptijd steeds lager. Het leenbedrag waarover je rente moet betalen wordt namelijk steeds minder doordat je aflost. De maandlasten voor een hypotheek met aflossing achteraf blijven de hele looptijd gelijk. Een hypotheek met tussentijdse aflossing is dus voordeliger.

Door de kredietcrisis van 2008 is het moeilijker geworden om een hypotheek te krijgen. Sinds 1 augustus 2011 zijn er strengere regels wat hypotheekverstrekking betreft. Deze regelgeving is doorgevoerd om de consument te beschermen. Zo kan een hypothecaire lening niet meer veel hoger zijn dan de waarde van het huis waarvoor de lening wordt afgesloten. Daarnaast wordt er niet meer dan 4,5 maal het bruto jaarinkomen uitgeleend door hypotheekverstrekkers. Het is bovendien niet meer toegestaan om meer dan 50% van de hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Nu vraag je je natuurlijk af: “kan ik een hypotheek krijgen met deze nieuwe regelgeving?”

Om een hypotheek af te kunnen sluiten moet je kunnen aantonen dat je kredietwaardig bent.  Met andere woorden: je moet de verstrekker laten zien dat je in staat bent de lening terug te betalen in de toekomst. Hiervoor wordt er gekeken naar je bruto jaarinkomen en het bruto jaarinkomen van je partner. Het huis dat jullie kopen mag niet duurder zijn dan 4,5 keer jullie gezamenlijke bruto jaarsalaris.
Naast het inkomen, is ook jullie arbeidscontract van belang. In principe moet je namelijk een vast contract hebben om een hypothecaire lening te krijgen. Hiermee heeft de kredietverstrekker namelijk de grootst mogelijke zekerheid over de terugbetaling van de hypotheek.
Schulden bij andere kredietverstrekkers kunnen ervoor zorgen dat je geen hypotheek krijgt. Heb je een negatieve notering bij Bureau Krediet Registratie(BKR)? Dan kun je het in de meeste gevallen wel schudden. Ook terugkerende kosten, zoals alimentatie, kunnen een rol spelen in de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen.

Hypotheek krijgen zonder vast contract?
Zonder vast contract is het moeilijker een hypotheek af te sluiten. Maar toch is het wel mogelijk. Je moet dan wel een baan hebben en een zogenaamde werkgeversverklaring of intentieverklaring van je baas kunnen laten zien. In zo’n verklaring geeft je werkgever aan de intentie te hebben om je in de toekomst een vast contract aan te bieden bij gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden (hiermee wordt bedoeld als je hetzelfde blijft functioneren en de economische omstandigheden gelijk blijven).

 

Voor meer info : http://www.hypotheekbereken.com