Huizenplan
Image default
Aanbiedingen

Urgentie aanvragen: hoe werkt het en wanneer is het nodig?

Wanneer iemand dringend op zoek is naar een nieuwe woning, kan het aanvragen van urgentie uitkomst bieden. Dit is een verklaring waarmee iemand voorrang kan krijgen op andere woningzoekenden bij het vinden van een nieuwe woning. Het aanvragen van urgentie kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij een scheiding, huisuitzetting of medische redenen.

Om urgentie aan te vragen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet er sprake zijn van een noodsituatie en moet de woningzoekende zich in een kwetsbare positie bevinden, bijvoorbeeld door financiële problemen, gezondheidsproblemen of een dreigende dakloosheid. Daarnaast moet er voldoende bewijsmateriaal worden verzameld om de noodzaak van urgentie aan te tonen.

Wat is Urgentie?

Definitie van Urgentie

Urgentie is een verklaring die aangeeft dat iemand met spoed een nieuwe woning nodig heeft. Het is bedoeld voor mensen die in een noodsituatie verkeren en snel een woning nodig hebben. Een urgentieverklaring geeft voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning. Een sociale huurwoning is een woning met een maximale huurprijs van €752,33 per maand (prijspeil 2021).

Soorten Urgentieverklaringen

Er zijn verschillende soorten urgentieverklaringen. Zo is er bijvoorbeeld een medische urgentieverklaring. Deze verklaring is bedoeld voor mensen die door een medische aandoening dringend een aangepaste woning nodig hebben. Ook is er een sociale urgentieverklaring. Deze verklaring is bedoeld voor mensen die door sociale omstandigheden dringend een andere woning nodig hebben. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld, overlast of een onveilige woonomgeving.

Een urgentieverklaring kan worden aangevraagd bij de gemeente of bij een woningcorporatie. De voorwaarden voor het aanvragen van een urgentieverklaring verschillen per gemeente. In het algemeen geldt dat iemand alleen in aanmerking komt voor een urgentieverklaring als er sprake is van een noodsituatie en er geen andere oplossing mogelijk is.

Het is belangrijk om te weten dat het aanvragen van een urgentieverklaring geen garantie is op een woning. Een urgentieverklaring geeft alleen voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning. Het aanbod van sociale huurwoningen is echter beperkt en de wachttijden kunnen lang zijn.

Het Aanvraagproces

Het aanvragen van urgentie kan een complex proces zijn dat afhankelijk is van de gemeente waar men woont. Hieronder staan de belangrijkste stappen van het aanvraagproces tot aan de beslissing.

Stappen van Aanvraag tot Beslissing

 1. Aanvraagformulier invullen: De eerste stap is het invullen van het aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de website van de gemeente of de woningcorporatie. Het is belangrijk om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en alle gevraagde informatie te verstrekken.
 2. Benodigde documentatie: Bij het aanvraagformulier moet ook bepaalde documentatie worden geleverd. Dit kan variëren afhankelijk van de reden van de urgentie aanvraag. Voorbeelden van benodigde documentatie zijn bewijsstukken van medische problemen, bewijs van scheiding of bewijs van dreigende dakloosheid.
 3. Reactietermijn en Vervolg: Nadat het aanvraagformulier en de documentatie zijn ingediend, zal de gemeente of de woningcorporatie een reactietermijn hanteren. Deze reactietermijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Na afloop van de reactietermijn zal er een beslissing worden genomen over de urgentieaanvraag. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal er een opdrachtbevestiging worden verstuurd.

Benodigde Documentatie

Zoals hierboven vermeld, is het belangrijk om de benodigde documentatie te leveren bij het indienen van de urgentieaanvraag. Hieronder staan enkele voorbeelden van benodigde documentatie:

 • Bewijs van medische problemen (indien van toepassing)
 • Bewijs van scheiding (indien van toepassing)
 • Bewijs van dreigende dakloosheid (indien van toepassing)
 • Inkomensverklaring
 • Huurcontract

Het is belangrijk om te onthouden dat de benodigde documentatie kan variëren afhankelijk van de reden van de urgentieaanvraag.

Reactietermijn en Vervolg

Na het indienen van de urgentieaanvraag zal er een reactietermijn worden gehanteerd. Deze reactietermijn kan variëren afhankelijk van de gemeente of de woningcorporatie. Na afloop van de reactietermijn zal er een beslissing worden genomen over de urgentieaanvraag. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal er een opdrachtbevestiging worden verstuurd. Het is belangrijk om te onthouden dat het aanvraagproces voor urgentieaanvragen kan variëren afhankelijk van de gemeente waar men woont.

Voorwaarden en Regels

Criteria voor Urgentie

Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring, moet een woningzoekende aan bepaalde criteria voldoen. De belangrijkste eis is dat er sprake moet zijn van een acute noodsituatie, waarbij de woningzoekende zonder eigen schuld in een situatie is beland waarin hij of zij per direct huisvesting nodig heeft. Andere criteria zijn onder meer:

 • De woningzoekende is minimaal 18 jaar of ouder
 • De woningzoekende heeft een aantoonbare binding met de regio, zoals studie-, werk-, familie-, vrienden of de school van eventuele kinderen
 • De woningzoekende heeft geen zelfstandige woonruimte tot zijn of haar beschikking
 • De noodsituatie kan niet op een andere manier worden opgelost

Wettelijke en Gemeentelijke Regels

Naast de criteria voor urgentie zijn er ook wettelijke en gemeentelijke regels waaraan een woningzoekende moet voldoen. Zo moet de woningzoekende ingeschreven staan bij de gemeente waar hij of zij een urgentieverklaring aanvraagt. Daarnaast moet de woningzoekende kunnen aantonen dat hij of zij zich actief inspant om zelfstandige woonruimte te vinden.

Verder heeft elke gemeente zijn eigen regels en voorwaarden voor het aanvragen van een urgentieverklaring. Zo kan het zijn dat een gemeente alleen urgentieverklaringen verstrekt aan mensen die al langere tijd in de gemeente wonen, of alleen aan mensen met een bepaald inkomen. Het is daarom belangrijk om de specifieke regels van de gemeente waar de woningzoekende woont te raadplegen voordat hij of zij een urgentieverklaring aanvraagt.

Ten slotte kan het zijn dat een gemeente geen urgentieverklaring verstrekt als er sprake is van een zelf veroorzaakte noodsituatie, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding of het opzeggen van een huurcontract zonder vervangende woonruimte te hebben gevonden. Het is daarom belangrijk om de specifieke regels van de gemeente waar de woningzoekende woont te raadplegen voordat hij of zij een urgentieverklaring aanvraagt.

Deze informatie wordt u aangeboden door Benjamin Jozef Aras, jurist bij MijnUrgentie.