Huizenplan
Image default
Woningen

Wat wordt er bedoeld met VvE?

Wanneer u van plan bent om een appartement te kopen, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Zo’n lidmaatschap gaat automatisch wanneer u een appartement aankoopt en daar hoeft u dus niks voor te doen. De VvE zorgt voor het beheer en het onderhoud van de openbare ruimtes binnen het appartementencomplex. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevel of het dak ervan. Dit is niet in beheer van de inwoner zelf, omdat er vaak meerdere inwoners wonen onder hetzelfde dak. Belangrijk bij de VvE is dat de meerderheid beslist. Om onenigheid tussen de inwoner te voorkomen, is dit de eerlijkste manier om beslissingen te nemen. Uiteraard moet hierbij wel rekening gehouden worden met de belangen van alle eigenaars, waardoor de VvE niet zo maar alle beslissingen kan nemen. Wanneer er onredelijke besluiten zijn genomen door de VvE, is het mogelijk om dit aan te vechten bij de kantonrechter. Zij zijn uiteindelijk in de positie om het onredelijke besluit ongedaan te maken.

Welke besluiten kan de VvE allemaal nemen?

Zoals benoemd kan de VvE veel verschillende besluiten nemen. Deze besluiten hebben uiteindelijk allemaal als doel om het appartementencomplex te verbeteren. Maar aan welke ingrepen kunt u dan denken? De belangrijkste ingrepen die de VvE tegenwoordig neemt, is het verduurzamen van het appartementencomplex. Hier heeft de VvE uiteraard toestemming voor nodig, maar deze ingrepen komen ook ten goede voor de inwoners. Zo hebben zij bijvoorbeeld minder uitstoot en kunnen zij zuiniger leven in hun appartement. Eigenlijk is dit dus een win-winsituatie, omdat hiermee zowel de VvE wint als de inwoners. Daarnaast denkt de VvE mee met het onderhoud aan het appartementencomplex. Wanneer er problemen zijn, kan de VvE meebeslissen met de oplossing ervan. Uiteraard heeft de VvE hierbij ook haar eigen belangen en mag het vaak niet teveel geld kosten. Dit is dan ook vaak een onderwerp waarover de meeste discussies ontstaan.

Verschillende soorten VvE

Binnen de VvE is het mogelijk om de groepen op te verdelen. Het is namelijk niet zo dat er landelijk slechts één VvE is die zich bezig houdt met heel Nederland. Sterker nog, vaak is dit per regio geregeld. Zo heb je in Rotterdam bijvoorbeeld de VvE diensten Rotterdam, in Zoetermeer de VvE beheer Zoetermeer en in Den Haag de VvE beheer Den Haag. Zoals te zien is, hangt de VvE ontzettend af van uw locatie. Woont u dus in een bepaalde stad, dan is de kans groot dat deze stad haar eigen VvE heeft. Houdt hier dus altijd rekening mee wanneer u een appartement koopt in deze specifieke stad.

https://geengezeur.nl/