Huizenplan
Image default
Verbouwen

Veiligheidsinspecties van o.a. D-sluitingen?

Niet alleen D-sluitingen zijn onderhevig aan controles en veiligheidsinspecties. Alle werkplekken en al het materieel moet periodiek worden gecontroleerd op zaken als veiligheid. Deze inspecties door EKH helpen bedrijven om ervoor te zorgen dat hun activiteiten goed gecodeerd zijn en goed functioneren, en ze kunnen nuttig zijn in kantooromgevingen, productievloeren, magazijnen, laboratoria en vele andere werklocaties. Veiligheid boven alles. Met name sinds de overheid in 1992 heeft besloten de Inspectie van de Havenarbeid op te heffen. Deze inspectie zorgde tot die tijd voor toezicht op de naleving van belangrijke wetten en normen bij het keuren van hijsmiddelen waar ook D-sluiting toe behoren. Deze opheffing zorgde voor het ontstaan van EKH in 1993. EKH staat voor: Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen. 

Inspecties niet alleen voor D-sluitingen

Zowel voor D-sluitingen keuren als voor grote apparatuur is een veiligheidsinspectie aan te bevelen. Alles bij elkaar is het een aanzienlijke investering. Daarom is het zeker de moeite waard om onderhoud en inspecties in uw werkschema op te nemen. U bespaart uzelf mogelijk duizenden euro’s aan reparaties of in uiterste situaties claims voor nalatig gedrag. Soms is de waarde van deskundig advies onbetaalbaar. Een expert van EKH zal eerder dan een ongetraind oog zien wanneer onderdelen of systemen beschadigd zijn. Het is niet ongewoon dat zware apparatuur defect raakt of niet meer op een verantwoorde en veilige manier zijn taak kan uitvoeren. De meeste oorzaken zijn te voorkomen. 

Belangrijkste redenen om een inspectie uit te laten voeren

Er zijn nogal wat redenen te bedenken waarom een inspectie uitgevoerd moet worden. Natuurlijk op de eerste plaats om tijdig ondeugdelijk materieel te ontdekken en gerichte actie te kunnen ondernemen. Om zodoende ongevallen te voorkomen. Zo is slecht onderhoud een belangrijke oorzaak. Net als slechte elektrische aansluitingen. Of het niet vervangen van versleten onderdelen: Door slechts één defect onderdeel te repareren, zorgt u slechts tijdelijk voor het probleem. Andere versleten onderdelen moeten worden geïnspecteerd om verdere schade en toekomstige kosten te voorkomen.

Houd oog voor waarschuwingssignalen

Vraag altijd een inspectie aan als er een waarschuwingssignaal gegeven wordt. Het negeren van een waarschuwingssignaal kan leiden tot grote schade aan de apparatuur of tot ernstig letsel. Minimaal 1 keer per jaar moet er een inspectie plaatsvinden. Vertrouwt u iets niet? Neem dan ook tussentijds contact op met de professionals van EKH.