Huizenplan

Category : Industrie

Industrie

Asbest laten verwijderen

Alleen professionals op het gebied van asbestsanering mogen asbest hanteren, verwijderen en afvoeren. Beroepsbeoefenaren in de sanering kunnen veilig omgaan met asbest door zich aan...