Huizenplan

ISO 14001

De internationaal geaccepteerde norm als milieumanagementsysteem. ISO 14001 () is tevens de meest bekende. Dit is de meest recente norm waar een bedrijf aan moet voldoen om aan te tonen dat men voldoet aan een passend milieubeleid. Wanneer je hier als bedrijf voor bent gecertificeerd dan heb je aangetoond dat milieurisico’s worden beheerst en zoveel mogelijk in mindering wordt gebracht. Deze certificering Lees meer […]